دوشنبه ۱۱ فروردين ۱۳۹۹ - March 30 2020
کد خبر: 51851
تاریخ انتشار: 05 فروردين 1399 13:07
تحلیل آمار تجارت خارجی/

جزئیات صادرات و واردات در سال ۹۸

جزئیات واردات کشور نشانگر این است که واردکنندگان ایرانی در این بازه زمانی به میزان ۱۰.۱ میلیارد دلار کالا از کشور چین وارد کرده اند ، که سهم این کشور در سبد وارداتی ایران ۲۵.۳ درصد عنوان شده است.
به گزارش راه امروز، تجارت ایران در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۸ نشان از این دارد که میزان واردات ۳۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده، که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۹ میلیارد دلار گزارش شده است. تحلیل این آمار بیانگر نشان می دهد، که ارزش واردات کشور در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۲.۳ درصدی برخودار بوده است. البته مطابق آمارها، میزان واردت ایران در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۸ از نظر وزنی ۳۲.۴ میلیون تن گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ که این رقم ۲۹.۲ میلیون تن گزارش شده است، رشد ۱۰.۸ درصدی را تجربه کرده است.


از سوی دیگر، آمارها نشان می دهد تا پایان بهمن ۹۸، میزان صادراتی که از سوی صادر کنندگان ایرانی صورت گرفته، ۳۸.۶ میلیارد دلار بوده که این رقم در مدت مشابه سال ۹۷ برابر با ۴۰.۴ میلیارد دلار عنوان شده است. تحلیل این آمار بیانگر این است که صادرات کشور از نظر ارزشی در بازه زمانی یاد شده نست به مدت مشابه سال گذشته افت ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است. همچنین مطابق آمارها، حجم صادرات ایران از نظر وزنی تا پایان بهمن ماه ۹۸ برابر با ۱۲۵میلیون و ۳۰۰ هزارتن گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ که این رقم ۱۰۶ میلیون و۵۰۰ هزار تن بوده، رشد ۱۷.۶ درصدی را تجربه کرده است.

مقاصد صادراتی

همچنین مطابق آمارها، مقاصد صادراتی ایران تا پایان بهمن ماه ۹۸ ، ۵ کشور «چین، عراق، ترکیه ، امارات متحده عربی، افغانستان» بوده است. آمارها نشان می دهد، دراین بازه زمانی میزان صادرات به کشور چین برابر با ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که سهم آن از کل سبد صادراتی ایران ۲۳ درصد بوده که جایگاه نخست واردکننده کالا از ایران را به نام خود ثبت کرده است.

«عراق» دیگر شریک تجاری ایران است که در مدت یاد شده، ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده است و با سهم ۲۲ درصدی دومین مقصد صادراتی ایران در سال ۹۸ به شمار می رود.

همچنین مطابق آمارها، «ترکیه» سومین مقصد صادراتی ایران است که توانسته است تا پایان بهمن ماه ۹۸ ۵ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کند که سهم آن از سبد صادراتی ایران ۱۲.۸ درصد عنوان شده است.

اما چهارمین مقصد صادراتی ایران به نام «امارات متحده عربی» ثبت شده است، به طوریکه تحلیل آمارها نشانگر این است که صادرکنندگان ایرانی در این مدت، ۴ میلیارد دلار کالا روانه بازارهای این کشور کرده اند. سهم این کشور از میزان صادرات ایران تا پایان بهمن ماه ۹۸ بیش از ۱۰ درصد گزارش شده است.

«افغانستان» پنجمین مقصد صادراتی ایران به شمار می رود. به طوریکه بنابر آمارها این کشور ۲.۱ میلیارد دلار کالا از ایران در ۱۱ ماه منتهی به بهمن ۹۸ وارد کرده است و سهم خود را در سبد صادراتی ایران به ۵.۶ درصد رسانده است.

مبادی وارداتی

همچنین براساس آمارهای منتشر شده از سوی معاونت اقتصادی اتاق تهران، مهمترین مبادی وارداتی ایران در ۱۱ ماه منتهی به بهمن سال ۹۸را می توان پنج کشور «چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند و آلمان» نام برد.

جزئیات واردات کشور نشانگر این است که واردکنندگان ایرانی در این بازه زمانی به میزان ۱۰.۱ میلیارد دلار کالا از کشور چین وارد کرده اند ، که سهم این کشور در سبد وارداتی ایران ۲۵.۳ درصد عنوان شده است.

دومین مبدأ وارداتی ایران در بازه زمانی یاد شده، کشور «امارات متحده عربی» که مطابق آمارها ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کالا روانه بازارهای ایران کرده و سهمش از کل وارداتی که ایران انجام داده است، ۲۰ درصد گزارش می شود.

«ترکیه» دیگر شریک عمده تجاری ایران، مطابق آمارها تا پایان بهمن ماه ۹۸ به میزان ۴ میلیارد و۷۰۰ میلیون دلار کالا وارد ایران کرده است و توانسته در این مدت سهم خود را در سبد وارداتی ایران به ۱۲ درصد برساند تا سومین کشور وارد کننده کالا به ایران لقب بگیرد.  

اما واردکنندگان ایرانی در مدت یاد شده چه میزان کالا از کشور «هند» وارد کرده اند؟ آمارها گویای این است که این کشور ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار کالا وارد کشور ایران کرده است، که سهم آن از  کل واردات ایران در این مدت  ۸.۶ درصد بوده است. 

از سوی دیگر، تحلیل آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می دهد، یکی از مبادی وارداتی ایران از قاره سبز اروپا بوده است. مطابق آمارها، «آلمان» دیگر مبدأ وارداتی ایران تا پایان بهمن ۹۸ به شمار می رود که توانسته است ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کالا روانه بازارهای ایران کند وسهم خود را از سبد وارداتی ایران به ۴.۸ درصد برساند. 


منبع: اگزیم نیوز 

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: