جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - September 25 2020
کد خبر: 50972
تاریخ انتشار: 20 بهمن 1398 18:10
نرسی قربان کارشناس ارشد انرژی
به گزارش راه امروز: برگزاری اولین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ایران در گام نخست می تواند زمینه آشنایی هرچه بیشتر شرکت های خصوصی علاقمند به خریدوفروش فرآورده های نفتی با فعالان صنایع پایین دستی را فراهم کند. برگزاری این رویداد مهم همچنین در گام بعدی می تواند یک تعامل دو سویه و بهتر میان فعالان این حوزه و متقاضیان فراهم کند. اتفاق دیگری که با این رویداد رقم خواهد خورد این است که با به نمایش گذاشتن توانایی و داشته های صنایع پایین دستی، شکوفایی در این صنایع، در سالهای آتی با حضور بخش خصوصی رقم خواهد خورد. از دیگر مزایای برگزاری این رویداد مهم در حوزه صنایع پایین دستی نفت را می توان، رفع چالش هایی دانست که در اثر عدم ارتباط و نزدیکی بین فعالان صنایع پایین دستی و علاقمندان و متقاضیان به وجود آمده است. لذا از طریق این هم افزایی می توان چالش ها، ‌نقاط ضعف وکمبودها را احصا و درصدد رفع آنها برآمد.
 البته لازمه تحقق این مهم، تداوم برگزاری نمایشگاه هایی از این دست و حضور پررنگ بخش خصوصی به عنوان یکی از مهم ترین تشکل های بزرگ اقتصادی در این رویداد صنعتی است. اما موضوع اینجاست که در این سال ها آن گونه که باید از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه صنایع پایین دستی بهره نبرده ایم و توانایی این بخش نادیده گرفته شده است، این در حالی است که بخش خصوصی می تواند در بی اثر کردن تحریم ها نقش پررنگی داشته باشد. بحث دیگر اینکه، بخش خصوصی اگرچه در حوزه صنعت نفت از توان بالایی در زمینه کاهش اثرات تحریم ها برخوردار نیست، اما در زمینه صنایع پایین دستی و سایر زمینه ها می تواند از طریق عملکرد مثبت خود، به بی اثر کردن تحریم ها کمک موثری کند. 
از سوی دیگر، اصل 44 قانون اساسی اجازه مشارکت در صنایع پایین دستی نفت و گاز را به بخش خصوصی داده است، اما عدم وجود سازوکارهای لازم و فضای کسب وکار مناسب اجازه نداده که این مهم در بخش صنایع پایین دستی نفت و گاز محقق شود. این در شرایطی است که کارآمدشدن بخش خصوصی، روند توسعه اقتصادی را تسریع می بخشد، و این امر تنها با میدان دادن به فعالان اقتصادی و بازی دادن آنها در صحنه اقتصاد کشور امکان پذیر است. با نگاه به این رویکرد، تغییر ریل گذاری اقتصاد برای تمرکز بر صنایع پایین دستی نفت را می توان یکی از اولویت های مهم در شرایط کنونی حاکم بر کشور عنوان کرد که البته تحقق این هدف با ورود سرمایه های بخش خصوصی به این بخش امکانپذیر است.

منيع: اوپكس 

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: