يکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - August 09 2020
کد خبر: 49758
تاریخ انتشار: 22 آبان 1398 19:58
معاون فني گمرک ایران تشریح کرد

آخرين وضعيت خودروهای ترخیص شده و محبوس

معاون امورگمرکی گمرک ایران به منظور شفاف سازی اخبار منتشره در خصوص خودرو، جزئیات تازه ای از آخرین وضعیت خودروهای ترخیص شده و نیز خودروهای موجود در بنادر، مناطق ویژه ، آزاد و گمرکات کشور را تشریح کرد.
به گزارش راه امروز: مهرداد جمال ارونقی در این خصوص گفت: در یک بررسی کلی، می توان آخرین وضعیت خودروهای سواری ترخیص شده پس از اجرای مصوبۀ 137161‏/ت 56023 ه مورخ 16‏/10‏/1397 هیأت محترم وزیران و اصلاحیه مربوطه و همچنین خودروهای سواری موجود در بنادر ، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور را که هنوز نسبت به ترخیص آنها اقدام نشده است، به صورت ذیل در نظر گرفت: «خودروهای سواری ترخیص شده در اجرای تصویب نامۀ شمارۀ 137161‏/ت56023 ه مورخ 16‏/10‏/1397 هیأت محترم وزیران و اصلاحیه مربوطه طی تصویب نامۀ شمارۀ 18472‏/ت56546 ه مورخ 21‏/2‏/1398 مرجع مذکور ، 6653 دستگاه می باشد. افزون بر تعداد اشاره شده ، گمرکات اجرائی نسبت به ترخیص بیش از 500 دستگاه آمبولانس اقدام كرده اند.» همچنين «خودروهای سواری اظهار شده به گمرکات در اجرای تصویب نامۀ اشاره شده و اصلاحیه مربوطه که تشریفات گمرکی آنها انجام شده و حقوق ورودی مربوطه تودیع و نسبت به صدور پروانه گمرکی نیز برای این خودروها در مهلت مقرر اقدام شده است لیکن صاحبان کالا نتوانسته اند تا تاریخ 16‏/4‏/1398 نسبت به خروج این خودروها از گمرک اقدام نمایند، 1048 دستگاه است. طبق بررسی های صورت گرفته، کلیۀ خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر 2500 سی سی می باشند . وزارت صنعت ، معدن و تجارت درخصوص این خودروها اعلام نموده است: «با توجه به اینکه در مورد خودروهای مذکور، تشریفات گمرکی انجام و حقوق ورودی پرداخت و حتی پروانۀ گمرکی در مهلت مقرر در مصوبۀ دولت صادر شده است ترخیص خودروهای مذکور از نظر آن وزارتخانه بلامانع بوده لیکن اگر موضوع در کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی نیز مطرح و تصویب شود، اقدام موثری است.» که متعاقب طرح موضوع در جلسۀ کارگروه مذکور، نتیجۀ حاصله پس از وصول صورتجلسه اعلام خواهد شد.


ارونقی در ادامه صحبتهاي خود گفت: خودروهای سواری اظهار شده به گمرکات در اجرای تصویب نامۀ اشاره شده و اصلاحیۀ تصویب نامۀ مربوطه ، که تشریفات اولیۀ گمرکی آنها انجام شده لیکن تا تاریخ 16‏/4‏/1398 منتهی به صدور پروانۀ گمرکی نگردیده ، 340 دستگاه است . کلیۀ خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر 2500 سی سی می باشند که جهت « ترخیص » خودروهائی که تشریفات گمرکی آنها به پایان نرسیده و پروانۀ گمرکی برای آنها صادر نشده نیاز به اصلاح مصوبۀ قبلی (مصوبۀ 137161‏/ت56023 ه مورخ 16‏/10‏/1397 هیأت محترم وزیران) جهت اعطای مهلت جدیدی برای ترخیص این خودروها است.»

ارونقی همچنين در مورد خودروهای سواری موجود در منطقۀ آزاد اروند گفت: در مجموع 227 دستگاه خودرو در گمرک خرمشهر متوقف است که مطابق بررسی های صورت پذیرفته ، از این تعداد، 73 دستگاه خودرو، سفارش آمریکا و 154 دستگاه خودرو، بالای 2500 سی سی اعلام شده که سفارش آن کشور نیستند.

به گفته او، با توجه به توضیحات فوق و مکاتبات صورت پذیرفته در خصوص این خودروها، مقرر گردیده است درخصوص 73 دستگاه سفارش آمریکا ، برابر پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استفساریه سازمان مناطق آزاد بررسی لازم معمول و اقدام لازم به عمل آید.
همچنین با توجه به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی سی، مابقی این خودروها که 154 دستگاه است نیازمند اصلاح مصوبه دولت داشته و مقرر شده است سازمان منطقه آزاد با همراهی گمرک ایران نسبت به ارائه پیشنهاد مصوبه به هیئت محترم وزیران درخصوص الباقی خودروهای فوق الاشاره اقدام و پیگیری لازم را معمول نمایند که گمرک ایران در این خصوص آمادگی خود را جهت این موضوع اعلام كرده است. 

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی موجود در گمرکات قبل از تاریخ 23‏/6‏/1393 اعلام نمود: تعداد این خودروها که قبل از صدور مصوبۀ شمارۀ 70441‏/ت51040ه مورخ 23‏/6‏/1393 وارد شده ، 104 دستگاه برآورد شده است که مقرر گردید تعداد خودروهایی که تا قبل از مصوبه اشاره شده طبق مصوبات دولت، به صورت مجاز وارد شده و تاکنون ترخیص نشده است با ذکر مشخصات هر خودروی معین به همراه پیشنهاد مصوبه، به مرجع مزبور ارسال گردد تا در جریان تصمیم گیری دولت قرار گیرد که این اقدام نیز از سوی گمرک صورت پذیرفته است.

معاون امور گمرکی گمرک ایران در خصوص خودروهای سواری که دارای پرونده قضائی بوده و در مراجع ذیصلاح مطرح رسیدگی هستند بیان کرد: طبق بررسی های اولیۀ بعمل آمده، تعداد خودروهای سواری موجود در گمرکات، بنادر و مناطق آزاد و ویژه که دارای پرونده در مراجع محترم قضائی یا رسیدگی کننده می باشند بیش از 2000 دستگاه برآورد می شود که هرگونه اقدام در این خصوص منوط به صدور دستور، قرار یا رأی مراجع ذیصلاح مربوطه خواهد بود. شایان ذکر است طبق بررسی های صورت گرفته، کلیۀ خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر 2500 سی سی می باشند.

وی در رابطه با خودروهای سواری فاقد ثبت سفارش موجود در بنادر ، مناطق ویژه ، آزاد و گمرکات که باهدف ورود به سرزمین اصلی تحت رویۀ واردات قطعی، وارد این اماکن شده اند تشریح کرد : طبق بررسی های به عمل آمده، تعداد این خودروها قریب به 1100 دستگاه می باشد که فاقد ثبت سفارش هستند که حدود 350 دستگاه از این خودروها دارای ثبت سفارش بوده اند که با ابلاغ تصویب نامۀ شمارۀ 137161‏/ت56023 ه مورخ 16‏/10‏/1397 هیأت محترم وزیران و دراجرای مفاد بند 1 تصویبنامۀ اخیرالذکر، این ثبت سفارش ها ابطال گردیده و لیکن صاحبان این خودروها به دلایل مختلف نتوانسته اند نسبت به اخذ مجوز ثبت سفارش جدید ، اظهار خودروها به گمرکات و ترخیص کالا در مهلت مقرر در مصوبۀ اشاره شده اقدام كنند. 

ارونقی ادامه داد : همچنین برآورد می شود نسبت به ورود حدود 750 دستگاه خودروی سواری به اماکن اشاره شده توسط افراد مختلف اقدام شده و این تصور وجود داشته که نهایتاً با صدور مجوز ثبت سفارش برای این خودروها موافقت به عمل خواهد آمد که تاکنون چنین اقدامی از سوی دولت صورت نپذیرفته است. 

وی تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که وفق مفاد مادۀ 8 قانون مقررات صادرات و واردات « واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید قبل از ورود کالا ، منحصراً به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.» که در مورد خودروهای اشاره شده فوق در رابطه با 750 دستگاه این اقدام صورت نپذیرفته است.

به گفته او، این نکته نیز حائز اهمیت است که برای ثبت سفارش های بانکی مشمول مصوبۀ 137161‏/ت56023 ه مورخ 16‏/10‏/1397 ، قبض انبارهای صادره تا تاریخ 16‏/10‏/1397 ملاک عمل بوده و برای ثبت سفارش های بدون انتقال ارز، قبض انبار تا تاریخ 16‏/5‏/1397 ملاک عمل قرار گرفته است.

معاون امور گمرکی در این مورد اعلام كرد: با توجه به مفاد مواد 38 و 39 قانون امور گمرکی و اینکه این خودروها بدلیل فقدان ثبت سفارش، به گمرکات اظهار نگردیده اند، اطلاع دقیقی از آمار آنها وجود نداشته و  با این وجود، وفق بررسی های اولیه بعمل آمده گمان می رود در مجموع تعداد 1100 دستگاه خودروی سواری فاقد ثبت سفارش به شرح فوق در اماکن مذکور دپو شده باشد. لازم به ذكر است كه کلیۀ خودروهای موضوع این بند دارای حجم موتور زیر 2500 سی سی هستند.

ارونقی در پايان عنوان كرد: با توضیحات فوق مشخص می شود از مجموع 12261 دستگاه خودروی سواری، تعداد 7153 دستگاه ترخیص شده و تعداد 5108 دستگاه ترخیص نشده اند که گمرک ایران درخصوص خودروهای سواری ترخیص نشده ، در چارچوب شرح وظایف سازمانی و حدود اختیارات خود، پیگیری های لازم را از طريق مراجع ذيربط و ذيصلاح انجام داده است.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: