دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - June 01 2020
کد خبر: 49459
تاریخ انتشار: 20 مهر 1398 09:05
آمار صادرات و واردات گروه 20 در فصل اول و دوم 2019 تحلیل شد

فراز وفرود تجارت در گروه 20

آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) از روند تجارت بین‌المللی کالای اقتصادهای گروه 20 در فصل دوم سال 2019 نشان می‌دهد،
به گزارش راه امروز: آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) از روند تجارت بین‌المللی کالای اقتصادهای گروه 20 در فصل دوم سال 2019 نشان می‌دهد، سیاست‌گذاری‌های چند سال اخیر دونالد ترامپ رییس‌جمهور کنونی ایالات متحده امریکا مبنی بر تردید در الزام پایبندی به سیستم‌های جهانی ناظر بر تحولات اقتصادی؛ از جمله توافق‌های چندجانبه و پیمان‌های گروهی تاثیر منفی خود را در ارزش تجارت این گروه گذاشته است. ارزیابی‌ها بیانگر این است که بیشتر کشورهای عضو این گروه هم در واردات و هم در صادرات روند نزولی در پیش گرفته اند؛ به‌طوری‌که ارزش صادرات و واردات اقتصاد کشورهای عضو گروه 20 در فصل دوم 20۱۹ نسبت به فصل اول 20۱۹، به ترتیب به میزان ۱.۹ درصد و 0.۹ درصد کاهش یافته است.

روند تجارت در گروه 20
تعادل نوشت: تجارت فصلی در اقتصادهای گروه 20 شامل کشورهای «آرژانتین، برزیل، استرالیا، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کانادا، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، امریکا و اتحادیه اروپا» مورد واکاوی قرار گرفت. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، ارزش صادرات و واردات اقتصادهای

20 G در فصل دوم 20۱۹ نسبت به فصل اول 20۱۹، به ترتیب به میزان ۱.۹ درصد و 0.۹ درصد کاهش یافته، درحالی که نسبت به فصل دوم 20۱۸، صادرات 2.۹ درصد کاهش و واردات هم 3 درصد افت کرده است. رشد واردات در بازه مذکور، تنها برای کشورهای «چین، هندوستان، اندونزی، ژاپن و کره جنوبی» مثبت بوده است. همچنین ارزش صادرات این کشورها در فصل دوم سال 20۱۹ نسبت به مدت مشابه سال 20۱۸، تنها در کشور ترکیه با رشد مثبت همراه بوده و واردات نیز در بازه زمانی مذکور برای کلیه اقتصادهای آسیایی گروه 20 با روند منفی همراه شده است. طی فصل دوم 20۱۹، بیشترین رشد ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، مربوط به کشورهای استرالیا، آرژانتین و مکزیک به ترتیب با رشد ۹.۸ درصد، 7.6 درصد و 5.3 درصد بوده است. ارزش واردات نیز در بازه مذکور تنها در دو کشور امریکا و برزیل به ترتیب با رشد 0.5 درصد و 0.7 درصد مثبت بوده و در سایر کشورها، واردات با کاهش همراه شده است. بیشترین کاهش ارزش واردات نیز مربوط به کشور آرژانتین با درصد منفی 2۸ طی فصل دوم 20۱۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

 فراز و فرودهای صادرات
بر اساس آمارهای متتشر شده سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) از تجارت بین‌المللی کالای اقتصادهای گروه 20 در فصل دوم سال 2019، پنج کشور «روسیه، بریتانیا، چین، عربستان و اندونزی» بیشتری سقوط را در صادرات خود نسبت به فصل اول سال 2019 داشته‌اند. اعداد و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد که روسیه در فصل اول سال مذکور معادل 108.6 میلیارد دلار صادرات داشته، که این میزان در فصل دوم همین سال به 100.6 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است؛ که معادل 7.4 درصد کاهش را نشان می‌دهد. پس از روسیه که مقام اول روند نزولی صادرات را در این فصل کسب کرده است، بریتانیا با کاهش 7.1 درصدی در مقام دوم قرار می‌گیرد. 
بریتانیا که در فصل اول سال 2019 معادل 116.3 میلیارد دلار صادرات داشته، در فصل دوم همین سال رقم صادرات خود را به 108 میلیارد دلار کاهش داده است. پس از این 2 کشور کاهش 5.3 درصدی صادرات چین رتبه سوم را از آن خود می‌کند. این کشور در فصل اول سال 2019 معادل 642.5 میلیارد دلار صادرات داشته، که این رقم در فصل دوم سال 2019 به 608.7 میلیارد دلار کاهش یافته است. عربستان سعودی نیز در فصل اول سال مذکور معادل 68.7 میلیارد دلار صادرات داشته، که در فصل دوم آن به 66.3 درصد رسیده است، که کاهشی 3.5 درصدی در کارنامه صادراتی آن رقم خورده است.  اندونزی از دیگر کشورهای عضو گروه 20 است که روند صادرات آن با کاهش 3.1 درصدی مواجه شده است. این کشور در فصل اول سال 2019 معادل 42.2 میلیارد دلار صادرات داشته، که در فصل دوم همین سال به 40.9 میلیارد دلار رسیده کاهش یافته است. 
همچنین کشورهای ترکیه، آلمان، برزیل، هندوستان، اتحادیه اروپا، کره، آرژانتین، امریکا و فرانسه نیز روند منفی صادراتی را در فصل دوم سال 2019 نسبت به فصل اول همین سال تجربه کرده‌اند. در این میان پنج کشور باقیمانده از گروه 20 که شامل «کانادا، استرالیا، مکزیک، ژاپن و ایتالیا» است، رشد مثبت صادراتی را در فصل دوم سال جاری میلادی تجربه کرده‌اند. کسب مقام اول رشد صادراتی در فصل دوم سال 2019 با 6.4 درصد افزایش به کشور کانادا می‌رسد. این کشور در نیمه دوم این سال معادل 115.2 میلیارد دلار صادرات داشته است این در حالی است که رقم صادراتی آن در فصل اول سال 2019 معادل 108.3 میلیارد دلار بوده است.  
پس از آن استرالیا با رشد صادراتی 6.3 درصدی قرار می‌گیرد. این کشور در فصل اول سال 2019 معادل 66.3 میلیارد دلار صادرات داشته، که در فصل دوم همین سال به 70.5 میلیارد دلار رسیده است. همچنین مکزیک با رشد 2.4 درصدی در مقام سوم صادراتی این کشورها قرار دارد. این کشور در فصل اول سال 2019 معادل 114.7 میلیارد دلار صادرات داشته است که در فصل دوم همین سال به 117.4 میلیارد دلار رسیده است. ژاپن و ایتالیا نیز رشدی نزدیک به هم داشته‌اند. ژاپن رشد 0.2 درصدی و ایتالیا رشد 0.1 درصدی را تجربه کرده است.
ریزش وارداتی
از سوی دیگر، آمارها بیانگر این است که پنج کشور «بریتانیا، عربستان، آرژانتین، ترکیه و روسیه» بیشترین سقوط در واردات خود را در فصل دوم نسبت به فصل اول سال 2019 داشته‌اند. اعداد و ارقام منتشر شده نشان می‌دهد که بریتانیا در فصل اول سال مذکور معادل 168.7 میلیارد دلار واردات داشته، که این میزان در فصل دوم همین سال به 147.4 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است؛ که معادل 12.6 درصد کاهش را نشان می‌دهد. پس از بریتانیا که مقام اول روند نزولی واردات را در این فصل کسب کرده است، عربستان سعودی با کاهش 11.6 درصدی در مقام دوم قرار می‌گیرد. عربستان سعودی که در فصل اول سال 2019 معادل 35.2 میلیارد دلار واردات داشته است در فصل دوم همین سال به رقم 31.1 میلیارد دلار رسیده است. 
پس از این 2 کشور کاهش 6.7 درصدی واردات آرژانتین رتبه سوم را از آن خود می‌کند. این کشور در فصل اول سال 2019 معادل 13.5 میلیارد دلار واردات داشته، که این رقم در فصل دوم سال 2019 به 12.6 میلیارد دلار رسیده است. 
ترکیه نیز در فصل اول سال مذکور معادل 52 میلیارد دلار واردات داشته، که در فصل دوم آن به 48.6 میلیارد دلار رسیده و کاهشی 6.5 درصدی را نشان می‌دهد. روسیه نیز با کاهش 2.5 درصدی پس از کشورهای یاد شده قرار می‌گیرد. این کشور در فصل اول سال 2019 معادل 62.9 میلیارد دلار واردات داشته، که در فصل دوم همین سال به 61.3 میلیارد دلار رسیده است. همچنین کشورهای «استرالیا، برزیل، کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و مکزیک» نیز روند منفی وارداتی را در فصل دوم سال 2019 نسبت به فصل اول همین سال تجربه کرده‌اند. 
در این میان 6 کشور باقیمانده از گروه 20 که شامل «آفریقای جنوبی، اندونزی، کره، ژاپن، چین، امریکا » می‌شود روند مثبت وارداتی را در فصل دوم سال جاری میلادی تجربه کرده‌اند. کسب مقام اول رشد در فصل دوم سال 2019 با 5.9 درصد افزایش به کشور آفریقای جنوبی می‌رسد. این کشور در نیمه اول این سال معادل 21.9 میلیارد دلار واردات داشته است این در حالی است که رقم وارداتی آن در فصل اول سال 2019 معادل 23.2 میلیارد دلار بوده است. پس از آن اندونزی با رشد وارداتی 3.4 درصدی قرار می‌گیرد. این کشور در فصل اول سال 2019 معادل 41.4 میلیارد دلار واردات داشته که در فصل دوم همین سال به 42.8 میلیارد دلار رسیده است. همچنین کره جنوبی با رشد 3 درصدی در مقام سوم وارداتی این کشورها قرار دارد. 
این کشور در فصل اول سال 2019 معادل 125.3 میلیارد دلار واردات داشته است که در فصل دوم همین سال به 129 میلیارد دلار رسیده است. هندوستان نیز با رشد 1.7درصدی پس از کشورهای یاد شده قرار می‌گیرد. این کشور در فصل اول سال 2019 معادل 124.3 میلیارد دلار واردات داشته که در فصل دوم همین سال به 126.4 میلیارد دلار رسیده است. چین و امریکا نیز رشدی نزدیک به هم داشته‌اند. چین رشد 0.6 درصدی و امریکا رشد 0.3 درصدی را تجربه کرده است.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: