سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - June 02 2020
کد خبر: 35652
تاریخ انتشار: 31 فروردين 1396 00:52
عصر چهارشنبه ۳۰ فروردین جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس که از پیش قهرمانی‌اش مسجل شده بود ،پس از بازی پرسپولیس و پدیده در استادیوم آزادی برگزار شد.این بازی چهار بر صفر به سود پرسپولیس خاتمه یافت.

 • قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • جشن قهرمانی تیم فوتبال پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
 • شادی مردم پس از قهرمانی پرسپولیس
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: