صادرات ۹.۱ میلیارد دلاری ایران به بریکس
در پنج ماهه نخست امسال نزدیک به ۳۷ میلیون تن کالا به ارزش ۲۵.۱ میلیارد دلار بین ایران و اعضای فعلی و جدید بریکس تبادل شد که ۵۲.۴ درصد وزن و ۵۷.۷ درصد کل تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده است.

در این مدت بیش از ۷۰.۳ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش ۴۳.۵ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد که ۳۶.۸ میلیون تن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار آن بین ایران و ۱۰ کشور عضو فعلی و جدید و بریکس بوده که ۵۲.۴ درصد وزن و ۵۷.۷ درصد ارزش کل تجارت ایران (مجموع واردات و صادرات) را به خود اختصاص داده است.

از کالاهای تبادل شده بین ایران و بریکس، ۲۷.۷ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش ۹ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار، صادرات ایران به ۱۰ کشور بریکس پلاس بوده که ۵۰ درصد وزن و ۴۷ درصد ارزش کل صادرات کشورمان به دنیا را شامل می شده است.

چین با خرید ۵.۶ میلیارد دلار، امارات با ۲.۳ میلیارد دلار، هند با ۸۴۵ میلیون دلار، روسیه با ۳۶۱ میلیون دلار و آفریقای جنوبی با ۵۱.۵ میلیون دلار، پنج مقصد اول صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در بین ۱۰ عضو فعلی و جدید بریکس در پنج ماه نخست امسال بودند.

برزیل با خرید مستقیم ۱.۲ میلیون دلار، مصر با ۶۴۴ هزار دلار، اتیوپی با ۱۴۳ هزار دلار، عربستان با ۹۰ هزار دلار و آرژانتین با ۴۱.۳ هزار دلار مقاصد ششم تا دهم صادرات کالاهای ایرانی به اعضای بریکس بودند.

از کل صادرات به اعضای فعلی و جدید، ۲۲.۲ میلیون تن کالا به ارزش ۶.۸ میلیارد دلار صادرات ایران به پنج کشور عضو فعلی بریکس و ۵.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار نیز به اعضای جدید بوده است.

همچنین از کل واردات ۱۴.۵ میلیون تنی کالا به کشور به ارزش ۲۴.۲ میلیارد دلار، ۹ میلیون و ۱۲۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد دلار از اعضای قدیم و جدید بریکس بوده که ۶۳ درصد وزن و ۶۶ درصد ارزش واردات از این کشورها در پنج ماهه امسال بوده که ۴.۴ میلیون تن کالا به ارزش ۸.۸ میلیارد دلار از اعضای فعلی بریکس و ۴.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۷.۲ میلیارد دلار از اعضای جدید بریکس بوده است.

امارات با فروش ۷.۲ میلیارد دلار، چین با ۷.۱ میلیارد دلار، هند یا ۸۱۳ میلیون دلار، روسیه با ۷۹۳ میلیون دلار، برزیل با ۱۳۰ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۹.۱ میلیون دلار، اتیوپی با ۵۵۲ هزار دلار، آرژانتین با ۲۹۷ هزار دلار، مصر با ۲۷۹ هزار دلار و عربستان بدون فروش کالا، به ترتیب کشورهای فروشنده کالای مورد نیاز ایران در پنج ماهه نخست امسال در بین اعضای بریکس پلاس بودند.