سپیده رشنو بازداشت شد
دیده بان ایران از بازداشت موقت سپیده رشنو، فعال اجتماعی خبر داد و نوشت: نویسنده و مترجم ایرانی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تبلیغ به فساد و فحشا» برای چند ساعت بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین، با وثیقه به طور موقت آزاد شد.

سپیده رشنو که چندی پیش در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام خبر از صدور ابلاغیه و احضارش به دادسرای شهید مقدس، اوین، داده بود، امروز در پستی اینستاگرامی، به شرح روایت بازداشت چند ساعته خود پرداخت.

براساس آنچه سپیده رشنو نوشته، او پس از حضور در دادسرای شهید مقدس، برای چند ساعت بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. سپیده رشنو پس از این انتقال، با پیگیری‌های برادرش، سامان رشنو، به طور موقت و با قید وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. او همچنین خبر داده که ماموران او را تا زمان برگزاری دادگاه از خروج از تهران، منع کرده‌اند.

سپیده رشنو تاکید کرده که اتهاماتش «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «تبلیغ مردم به فساد و فحشا» بوده است. او همچنین از اتهام «تبلیغ به فساد سپیده رشنو بازداشت شد و فحشا» به خود انتقاد کرده و نوشته که فقط یک پست اینستاگرامی بدون حجاب منتشر کرده است.

این دومین پرونده تشکیل شده برای سپیده رشنو است. او در پرونده قبلی که شهریور ۱۴۰۱ و در ماجرای اتوبوس BRT اتفاق افتاد، بیشتر از ۳ سال حبس گرفته بود که به مدت ۵ سال، تعلیق شده بود. در صورت صدور حکم مجدد برای سپیده رشنو، حکم پرونده قبلی هم اجرایی خواهد شد. سپیده رشنو همچنین با حکم کمیته انضباطی دانشگاه الزهرا ۲ ترم از حضور در دانشگاه منع شده بود.