معروف خانی رئیس اتحادیه اوپکس شد
مجمع عمومی و فوق العاده اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت گاز و پتروشیمی ایران عصر سه شنبه سیزدهم دی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره رای گیری شد و اسامی ذیل به عنوان هیئت مدیره جدید معرفی شدند:

✓ احمد معروف خانی ۹۷ رای
✓ فرزان گلچین ۸۶ رای
✓حامد حسینی ۸۵ رای
✓ حسین منیری ۷۶ رای
✓علی خلیلی ۷۶ رای
✓حمید طباطبایی ۷۲ رای
✓ هادی صابری ۶۹ رای

همچنین مسعود محی الدین با ۶۹ رای بازرس، منصور عسگرزاده ۲۶ رای و مسعود زارع با ۲۳ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.