تشییع و خاکسپاری خانواده داغدارترین زن فاجعه متروپل/تصاویر

عکاس: احمد بلباسی