فردا عید فطر اعلام شد
به گزارش راه امروز:‌ هلال ماه در عصر شنبه سوم خرداد رویت شد، بنابراین یکشنبه ۴ خرداد، عید سعید فطر است. با رصد کارشناسان، هلال ماه در عصر شنبه سوم خرداد رویت شد، بنابراین یکشنبه ۴ خرداد ماه اول ماه شوال و عید سعید فطر است.