رئیس کل دادگستری استان تهران تغییر کرد
محمدجواد حشمتی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، با حکم رئیسی، رییس دستگاه قضا به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد.

پیش از این غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه عهده‌دار این پست بود.

 

منبع: تسنیم