پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۹ - October 29 2020
کد خبر: 55994
تاریخ انتشار: 27 شهريور 1399 16:01
ارونقی معاون فنی گمرک خبر داد

ترخیص کالاهای گروه ۲۷ با سه شرط

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران شرایط انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهایی که از اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی خارج شده و در گروه کالایی ۲۷  قرار گرفته اند را اعلام کرد.
به گزارش راه امروز: مهرداد جمال ارونقی گفت: با توجه به مراجعه صاحبان کالاهای گروه ۲۷ به دفاتر ستادی گمرک ایران و متعاقب مکاتبات و پیگیری های صورت پذیرفته از مراجع ذیربط و ذیصلاح مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی، با ترخیص کالاهای موجود در گمرکات که از اولویت تخصیص ارز بانک مرکزی خارج شده اند مشروط به شرایطی موافقت شده است که نحوۀ بررسی و احراز این شروط به کلیۀ گمرکات کشور ابلاغ می گردد تا برابر دستورالعمل مربوطه نسبت به مورد اقدام کنند.

معاون فنی گمرک ایران شروط اصلی انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اشاره شده در گروه ۲۷ را منوط به احراز شرایط:
 ۱. بررسی و تأیید اصالت بارنامه و قبض انبار مربوطه؛ 
 ۲. مطابقت با مفاد یکی از بندهای مرتبط با مادۀ ۱۱ آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 
 ۳. تأیید منشأ ارز مربوطه توسط بانک مرکزی دانست و از صاحبان کالا خواست در این خصوص از مراجعه یا مکاتبه با گمرک ایران خودداری و 
در صورت حائز شرایط بودن کالاهای موجود در گمرکات با هر سه شرط اعلامی (دارا بودن هر سه شرط بصورت توأمان الزامی است)، جهت انجام تشریفات گمرکی کالاهای اشاره شده به گمرکات اجرایی مربوطه مراجعه کنند. 

ارونقی افزود: کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جدول تعرفه یا تصویب نامه های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط مندرج در مادۀ ۱۱ قانون مقررات صادرات و واردات و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود که در مورد کالاهای قرار گرفته در گروه ۲۷ ، علاوه بر شرط اخیر رعایت سایر شروط اعلامی نیز الزامی می باشد.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: