پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ - November 21 2019
کد خبر: 47536
تاریخ انتشار: 25 ارديبهشت 1398 13:18
نرگس زندی روان/ پژوهشگر علوم اجتماعی و دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی
به گزارش راه امروز: نرگس زندی روان پژوهشگر علوم اجتماعی و دکترای علوم کتابداری و اطلاع رسانی در تحليلي با عنوان «ملاقات پارسا پیروزفر با منفعتگرایی» ن