پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ - June 20 2019
کد خبر: 42666
تاریخ انتشار: 11 خرداد 1397 02:54
با برگزاری مراسم قرعه‌کشی لیگ هجدهم، برنامه کامل فصل جدید این رقابت‌ها مشخص شد.
به گزارش ایسنا، مراسم قرعه‌کشی لیگ هجدهم امشب (پنج‌شنبه) در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار شد و تیم‌ها حریفان خودشان را در ۳۰ هفته این رقابت‌ها شناختند. طبق برنامه اعلام شده توسط سازمان لیگ، فصل جدید لیگ برتر از تاریخ ۴ مردادماه آغاز می‌شود. هم‌چنین پیش از آغاز لیگ برتر، استقلال و پرسپولیس ۲۹ تیرماه در چارچوب سوپرجام فوتبال ایران، داربی ۸۷ را برگزار خواهند کرد.

برنامه نیم فصل نخست لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته اول

سپیدرود رشت - سایپا

استقلال خوزستان -گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن - نساجی مازندران

پرسپولیس -پدیده مشهد

تراکتورسازی تبریز -نفت مسجدسلیمان

پیکان -استقلال

پارس جنوبی -فولاد خوزستان

صنعت‌نفت آبادان - سپاهان

هفته دوم

سپاهان - سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز - صنعت‌نفت آبادان

استقلال -ذوب‌آهن

پدیده مشهد -استقلال خوزستان

سایپا -پیکان

نفت مسجدسلیمان - پارس جنوبی

نساجی مازندران -تراکتورسازی تبریز

فولاد خوزستان - پرسپولیس

هفته سوم

سپیدرود رشت -گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن - سایپا

صنعت‌نفت ابادان – پدیده مشهد

فولاد خوزستان – نفت مسجدسلیمان

تراکتورسازی تبریز – استقلال

پرسپولیس – استقلال خوزستان

پارس جنوبی – نساجی مازندران

پیکان - سپاهان

هفته چهارم

پدیده مشهد – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – پیکان

سپاهان – ذوب‌آهن

سایپا – تراکتورسازی تبریز

نفت مسجدسلیمان – پرسپولیس

استقلال – پارس جنوبی

استقلال خوزستان – صنعت‌نفت ابادان

نساجی مازندران - فولاد خوزستان

هفته پنجم

سپیدرود رشت – استقلال خوزستان

ذوب‌آهن – گسترش فولاد تبریز

پیکان – پدیده مشهد

پارس جنوبی – سایپا

نفت مسجدسلیمان – نساجی مازندران

تراکتورسازی تبریز – سپاهان

فولاد خوزستان – استقلال

پرسپولیس - صنعت‌نفت ابادان

هفته ششم

صنعت‌نفت ابادان – سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز

پدیده مشهد – ذوب‌آهن

سایپا – فولاد خوزستان

استقلال - نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران – پرسپولیس

سپاهان – پارس جنوبی

استقلال خوزستان - پیکان

هفته هفتم

سپیدرود رشت – پرسپولیس

پارس جنوبی – گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان – سایپا

استقلال – نساجی مازندران

فولاد خوزستان – سپاهان

پیکان - صنعت‌نفت ابادان

هفته هشتم

سپیدرود رشت – پیکان

گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان

صنعت‌نفت ابادان – ذوب‌آهن

پدیده مشهد – پارس جنوبی

سایپا – نساجی مازندران

سپاهان – نفت مسجدسلیمان

استقلال خوزستان – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس - استقلال

هفته نهم

ذوب‌آهن – سپیدرود رشت

نفت مسجدسلیمان – گسترش فولاد تبریز

فولاد خوزستان – پدیده مشهد

استقلال – سایپا

تراکتورسازی تبریز – صنعت‌نفت ابادان

پیکان – پرسپولیس

پارس جنوبی – استقلال خوزستان

نساجی مازندران - سپاهان

هفته دهم

سپیدرود رشت – تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز - نساجی مازندران

پیکان - ذوب‌آهن

پدیده مشهد - نفت مسجدسلیمان

پرسپولیس - سایپا

سپاهان - استقلال

صنعت‌نفت آبادان - پارس جنوبی

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان

هفته یازدهم

ذوب‌آهن - پرسپولیس

سایپا – سپاهان

نفت مسجدسلیمان – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – پیکان

استقلال – گسترش فولاد تبریز

پارس جنوبی – سپیدرود رشت

نساجی مازندران – پدیده مشهد

فولاد خوزستان - صنعت‌نفت ابادان

هفته دوازدهم

سپیدرود رشت – فولاد خوزستان

گسترش فولاد تبریز – سایپا

ذوب‌آهن – تراکتورسازی تبریز

پدیده مشهد – استقلال

پرسپولیس – سپاهان

صنعت‌نفت ابادان – نفت مسجدسلیمان

استقلال خوزستان – نساجی مازندران

پیکان - پارس جنوبی

هفته سیزدهم

سایپا – پدیده مشهد

نفت مسجدسلیمان – سپیدرود رشت

تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس

استقلال – استقلال خوزستان

پارس جنوبی – ذوب‌آهن

سپاهان – گسترش فولاد تبریز

نساجی مازندران – صنعت‌نفت ابادان

فولاد خوزستان - پیکان

هفته چهاردهم

سپیدرود رشت – نساجی مازندران

ذوب‌آهن – فولاد خوزستان

پدیده مشهد – سپاهان

تراکتورسازی تبریز – پارس جنوبی

پرسپولیس – گسترش فولاد تبریز

صنعت‌نفت ابادان – استقلال

استقلال خوزستان – سایپا

پیکان - نفت مسجدسلیمان

هفته پانزدهم

گسترش فولاد تبریز – پدیده مشهد

سایپا – صنعت‌نفت ابادان

نفت مسجدسلیمان – ذوب‌آهن

استقلال – سپیدرود رشت

پارس جنوبی – پرسپولیس

سپاهان – استقلال خوزستان

نساجی مازندران – پیکان

فولاد خوزستان – تراکتورسازی تبریز

هفته شانزدهم

سایپا - سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز - استقلال خوزستان

- نساجی مازندران ذوب‌آهن

پدیده مشهد - پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان - تراکتورسازی تبریز

استقلال - پیکان

فولاد خوزستان - پارس جنوبی

سپاهان - صنعت‌نفت ابادان

هفته هفدهم

سپیدرود رشت - سپاهان

صنعت‌نفت ابادان - گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن - استقلال

استقلال خوزستان - پدیده مشهد

پیکان - سایپا

پارس جنوبی - نفت مسجدسلیمان

تراکتورسازی تبریز - نساجی مازندران

پرسپولیس - فولاد خوزستان

هفته هجدهم

گسترش فولاد تبریز - سپیدرود رشت

سایپا - ذوب‌آهن

پدیده مشهد - صنعت‌نفت ابادان

نفت مسجدسلیمان - فولاد خوزستان

استقلال - تراکتورسازی تبریز

استقلال خوزستان - پرسپولیس

نساجی مازندران - پارس جنوبی

سپاهان - پیکان

هفته نوزدهم

سپیدرود رشت - پدیده مشهد

پیکان - گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن - سپاهان

تراکتورسازی تبریز - سایپا

پرسپولیس - نفت مسجدسلیمان

پارس جنوبی - استقلال

صنعت‌نفت ابادان - استقلال خوزستان

فولاد خوزستان - نساجی مازندران

هفته بیستم

استقلال خوزستان - سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز - ذوب‌آهن

پدیده مشهد - پیکان

سایپا - پارس جنوبی

نساجی مازندران - نفت مسجدسلیمان

سپاهان - تراکتورسازی تبریز

استقلال - فولاد خوزستان

صنعت‌نفت ابادان - پرسپولیس

هفته بیست‌و یکم

سپیدرود رشت - صنعت‌نفت ابادان

تراکتورسازی تبریز - گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن - پدیده مشهد

فولاد خوزستان - سایپا

نفت مسجدسلیمان - استقلال

پرسپولیس - نساجی مازندران

پارس جنوبی - سپاهان

پیکان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌و دوم

پرسپولیس - سپیدرود رشت

گسترش فولاد تبریز - پارس جنوبی

استقلال خوزستان - ذوب‌آهن

پدیده مشهد - تراکتورسازی تبریز

سایپا - نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران - استقلال

سپاهان - فولاد خوزستان

صنعت‌نفت ابادان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌و سوم

پیکان - سپیدرود رشت

فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن - صنعت‌نفت ابادان

پارس جنوبی - پدیده مشهد

نساجی مازندران - سایپا

نفت مسجدسلیمان - سپاهان

تراکتورسازی تبریز - استقلال خوزستان

استقلال - پرسپولیس

هفته بیست‌و چهارم

سپیدرود رشت - ذوب‌آهن

گسترش فولاد تبریز - نفت مسجدسلیمان

پدیده مشهد - فولاد خوزستان

سایپا - استقلال

صنعت‌نفت ابادان - تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس - پیکان

استقلال خوزستان - پارس جنوبی

سپاهان - نساجی مازندران

هفته بیست‌و پنجم

تراکتورسازی تبریز - سپیدرود رشت

نساجی مازندران - گسترش فولاد تبریز

ذوب‌آهن - پیکان

نفت مسجدسلیمان - پدیده مشهد

سایپا - پرسپولیس

استقلال - سپاهان

پارس جنوبی - صنعت‌نفت ابادان

فولاد خوزستان - استقلال خوزستان

هفته بیست‌و ششم

پرسپولیس - ذوب‌آهن

سپاهان - سایپا

استقلال خوزستان - نفت مسجدسلیمان

پیکان - تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز - استقلال

سپیدرود رشت - پارس جنوبی

پدیده مشهد - نساجی مازندران

صنعت‌نفت ابادان - فولاد خوزستان

هفته بیست‌و هفتم

فولاد خوزستان - سپیدرود رشت

سایپا - گسترش فولاد تبریز

تراکتورسازی تبریز - ذوب‌آهن

استقلال - پدیده مشهد

سپاهان - پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان - صنعت‌نفت ابادان

نساجی مازندران - استقلال خورستان

پارس جنوبی - پیکان

هفته بیست‌و هشتم

پدیده مشهد - سایپا

سپیدرود رشت - نفت مسجدسلیمان

پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز

استقلال خوزستان - استقلال

ذوب‌آهن - پارس جنوبی

گسترش فولاد تبریز - سپاهان

صنعت‌نفت ابادان - نساجی مازندران

پیکان - فولاد خوزستان

هفته بیست‌و نهم

نساجی مازندران - سپیدرود رشت

فولاد خوزستان - ذوب‌آهن

سپاهان - پدیده مشهد

پارس جنوبی - تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز - پرسپولیس

استقلال - صنعت‌نفت ابادان

سایپا - استقلال خوزستان

نفت مسجدسلیمان - پیکان

هفته سی‌ام

پدیده مشهد - گسترش فولاد تبریز

صنعت‌نفت ابادان - سایپا

ذوب‌آهن - نفت مسجدسلیمان

سپیدرود رشت - استقلال

پرسپولیس - پارس جنوبی

استقلال خوزستان - سپاهان

پیکان - نساجی مازندران

تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدیدها