دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - May 27 2019
کد خبر: 36067
تاریخ انتشار: 14 ارديبهشت 1396 00:30
گمرك ايران آمار فروردين ماه سال جاري را منتشر كرد

شروع بهاری تجارت خارجی

تجارت خارجي ايران در نخستين ماه از سال جاري با ثبت تراز مثبت، يك شروع بهاري را رقم زد.
راه امروز به نقل از تعادل: تجارت خارجي ايران در نخستين ماه از سال جاري با ثبت تراز مثبت، يك شروع بهاري را رقم زد. بر اساس آمار منتشر شده از سوي گمرك ايران، ميزان صادرات قطعي كالاهاي غيرنفتي كشور از نظر ارزشي 2ميليارد و 723ميليون دلار گزارش شده است. در مقابل تجار ايراني در همين مدت، 2ميليارد و 348ميليون دلار كالا وارد كشور كرده‌اند كه تراز بازرگاني كشور در مدت ياد شده، رقم مثبت 375 ميليون دلار را تجربه كرده است.

از سوي ديگر، آمارها نشان از جابه‌جايي شركاي تجاري ايران دارد؛ به‌طوري كه در همين مدت، «هند» به عنوان چهارمين مقصد صادراتي ايران، توانسته جاي تركيه را بگيرد و به جمع 5 شريك اول تجاري ايران راه پيدا كند. هند همچنين توانسته در واردات به ايران گوي سبقت را از شريك اروپايي ايران يعني آلمان بربايد و در ليست عمده كشورهاي وارد‌كننده كالا به ايران قرار بگيرد.
نماي تجارت خارجي
ريزنمرات تجارت خارجي كشور در نخستين ماه سال 1396 نشان مي‌دهد، تجار ايراني در همين مدت، 2 ميليون و 91هزارتن كالا به ارزش 2ميليارد و 348 ميليون دلار وارد كشور كرده‌اند. اما در مقابل صادركنندگان ايراني توانسته‌اند، 8ميليون و 62 هزار تن به ارزش 2ميلياردو 723ميليون دلار صادرات انجام دهند كه تراز مثبت تجاري را براي كشور به ثبت رسانده است.
مطابق آمار گمرك، حجم صادراتي كشور در نخستين ماه از فصل اول سال جاري 8ميليون و 62 هزارتن به ارزش 2ميليارد و 723ميليون دلار گزارش شده است. جزييات سبد صادراتي ايران نشان مي‌دهد، «محصولات پتروشيمي» از نظر وزني يك ميليون و 948هزار تن به ارزش يك ميليارد و 40 ميليون دلار با سهم نزديك بيش از 38 درصد از نظر ارزشي از كل حجم صادرات را به خود اختصاص داده است.

همچنين حجم صادرات «ميعانات گازي» در مدت مذكور از نظر ارزشي معادل 493 ميليون دلار گزارش شده كه از نظر ارزشي سهم 18درصدي از سبد صادراتي كشور را دارد. همچنين بر اساس آمار منتشر شده، ميزان صادرات ساير كالاها، به لحاظ وزني 4 ميليون و 858 هزارتن به ارزش يك ميليارد و 190 ميليون دلار گزارش شده است كه سهم نزديك به 44درصدي از صادرات كشور را در همين مدت به خود اختصاص داده است.
از سوي ديگر، جزييات عمده‌ترين اقلام صادر شده به تفكيك كدتعرفه، طي فروردين ماه سال جاري، شامل «متانول» به ارزش 132ميليون دلار، «پلي‌اتيلن گريد فيلم» به ارزش 98ميليون دلار، «پروپان مايع شده» به ارزش 103ميليون دلار، «آهن و فولاد غير ممزوج» به ارزش 97ميليون دلار، «گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده» به ارزش 96ميليون دلار، «روغن‌هاي سبك و فرآورده‌هايي جز بنزين» به ارزش 91ميليون دلار، «بوتان مايع» به ارزش 63ميليون دلار، «پلي‌اتلين گريد تزريقي» به ارزش 63ميليون دلار و در نهايت «قير» به ارزش 54 ميليون دلار گزارش شده است. بر اساس داده‌هاي منتشر شده، متوسط قيمت هر تن كالاي صادراتي در مدت مذكور در حدود 337 دلار عنوان شده است.

همچنين بر اساس آمارها، اقلام عمده وارداتي در فروردين ماه امسال به ترتيب شامل «ذرت دامي» به ارزش ۱۴۴ميليون دلار، برنج با ۷۴ميليون دلار، وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سي‌سي به ارزش ۶۴ميليون دلار و كنجاله سويا با ۵۷ ميليون دلار بوده است. از سوي ديگر، ميزان واردات به تفكيك گروه‌هاي كالايي نيز نشان مي‌دهد، ميزان كالاهاي واسطه‌يي به كشور از نظر وزني يك‌ميليون و 835هزارتن به ارزش يك ميليارد و 577 ميليون دلار با سهم ارزشي بيش از 67درصد گزارش شده است. از سوي ديگر ميزان واردات كالاهاي مصرفي، 219هزارتن به ارزش 410 ميليون دلار گزارش شده كه سهم نزديك به 17.5 درصدي را از واردات كشور در مدت ياد شده به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر ميزان واردات كالاهاي سرمايه‌يي به كشور از نظر وزني 36هزارتن به ارزش 362ميليون دلار گزارش شده كه سهم نزديك به 15.5درصدي را از سبد وارداتي كشور در نخستين ماه سال جاري به خود اختصاص داده است. براساس آمار گمرك ايران، متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي در مدت مذكور به 1123دلار بوده است.

 بازارهاي صادراتي
تحليل آمار منتشر شده از سوي گمرك در نخستين ماه از بهار سال 96 نشان مي‌دهد، مقاصد عمده صادراتي كشور به ترتيب 5كشور «چين، امارات‌متحده‌عربي، عراق، هند و كره‌جنوبي» است. براساس آمار، ايران توانسته در مدت ياد شده معادل 2ميليون و 8هزار تن به ارزش 615ميليون دلار كالا به «چين» صادر كند. همچنين ايران در مدت مذكور، معادل يك ميليون و 386هزارتن به ارزش 497ميليون دلار صادرات به «امارات‌متحده‌عربي» داشته است.
از سوي ديگر «عراق» سومين مقصد صادراتي ايران به‌شمار مي‌رود كه تجار ايراني در همين مدت توانسته‌اند، از نظر وزني معادل يك ميليون و 53 هزار تن كالا به ارزش 388ميليون دلار از ايران وارد كند. «هند» چهارمين مقصد صادراتي ايران است كه در همين مدت توانسته جاي تركيه را بگيرد و به جمع 5 شريك اول تجاري ايران راه پيدا كند، به‌طوري كه از نظر وزني، 780هزار تن كالا به ارزش 248ميليون دلار صادرات از ايران به اين كشور انجام شده است. پنجمين مقصد عمده صادراتي ايران «كره‌جنوبي» به‌شمار مي‌رود كه براساس آمار گمرك، تجار ايراني در مدت ياد شده توانسته‌اند‌ معادل 330هزارتن كالا به ارزش 153ميليون دلار صادرات به اين كشور انجام دهند. همچنين آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد حجم صادرات ايران به ساير كشورها در مدت ياد شده، از نظر وزني 2ميليون و 506 هزار تن به ارزش 822 ميليون دلار بوده است.

بازارهاي وارداتي
از سوي ديگر مطابق آمار گمرك، كشورهاي عمده وارد‌كننده كالا به ايران به‌ترتيب پنج كشور «چين، امارات‌متحده‌عربي، تركيه، كره‌جنوبي و هند» به شمار مي‌روند. تصوير آماري واردات كشور در مدت ياد شده نشان مي‌دهد، ايران توانسته در مدت مذكور، معادل 181هزارتن كالا به ارزش 485ميليون دلار از «چين» نخستين و بزرگ‌ترين شريك تجاري خود وارد كند.
دومين كشور وارد‌كننده كالا به ايران، «امارات‌متحده‌عربي» است كه در مدت مذكور، 235 هزارتن كالا به ارزش 402ميليون دلار از اين كشور به ايران وارد شده است. سومين كشور واردكننده به ايران «تركيه» است كه مطابق آمارها، صادركنندگان اين كشور توانسته‌اند در همين مدت، 132هزارتن كالا به ارزش 180ميليون دلار كالا به ايران صادر كنند. براساس آمار فروردين، «كره‌جنوبي» به عنوان چهارمين كشور وارد‌كننده كالا به ايران ايفاي نقش مي‌كند.

اين كشور در همين مدت، توانسته معادل 62هزار تن كالا را به ارزش 143ميليون دلار به ايران صادر كند. پنجمين شريك وارداتي ايران، «هند» گزارش شده كه نسبت به سال گذشته، قادر بوده با شروع سال 96، جاي آلمان شريك اروپايي ايران را بگيرد. حجم واردات ايران از اين كشور در مدت ياد شده، 141هزار تن كالا به ارزش 131ميليون دلار ثبت شده است. همچنين براساس آمار، حجم واردات ايران از ساير كشورها از نظر وزني معادل يك ميليون و 339 هزارتن به ارزش يك ميليارد و 8 ميليون دلار گزارش شده است. نكته قابل توجه در آمار فروردين سال جاري اين است كه تركيه از جايگاه چهارم به جايگاه سوم سبد وارداتي ايران تغيير كرده است. از طرفي هند هم جايگزين كشور آلمان شده است.
نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: